બધા શ્રેણીઓ
EN

સમાપ્ત કરવાનું સાધન

હોમ>પ્રોડક્ટ્સ>સમાપ્ત કરવાનું સાધન

શોલ્ડર અને બેક સ્ટીમ પ્રેસ મશીન


With simple and reliable design, the pressure of the machine can be adjusted sleeplessly, and which is equipped with a programmable computer system to set the pressing time, suction time, etc. to meet the requirement of different kinds of fabrics.